KONSULTACJE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI projektów na ASP w Gdańsku


7 lutego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w Pracowni Designu Eksperymentalnego odbyły się prezentacje projektów semestralnych. Zobaczyłam i zrecenzowałam 21 prezentacji, które przedstawiały idee mocno wybiegające w przyszłość. 


Prezentowane projekty były odpowiedzią na kilka briefów, m.in.:


- Trendbook 2017+, czyli cykliczny projekt, od kilku już lat tworzony w pracowni Designu Eksperymentalnego ASP w Gdańsku, prezentujący poszukiwania projektantów w zakresie użytkowego i artystycznego kontekstu dla bałtyckiego bursztynu. 


- Lunchbox przyszłości (projekt forecastingowy w oparciu o trendy opracowane przez Natalię Hatalską) - czyli futurystyczna wizja, jak zmienią się nasze nawyki żywieniowe, co będziemy jeść za 50-60 lat. Więcej informacji na: www.infuture.institute


- Autonomiczny samochód przyszłości (stylistyka formy)Prezentacje projektów na ASP przede wszystkim pokazały kreatywność młodych projektów, którą rozumiem dużo szerzej niż twórcze i wnikliwe potraktowanie tematu. Studenci pod kierunkiem dr Marty Flisykowskiej (Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) i prof. Sławomira Fijałkowskiego (Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) wypowiedzieli się za pomocą swoich projektów w kilku zadanych trendach, jak: anomaly, attention, next nature. Zasygnalizowali problemy współczesnego człowieka związane z: brakiem koncentracji, wynikającym z nadmiaru bodźców i informacji; funkcjowaniem w otoczeniu online, które odbiera nam uwagę, wytrąca ze skupienia i naturalnego balansu.


Powstały projekty biżuterii-obiektów, których rola daleko odbiega od standardowego znaczenia 'zdobić'. Ta biżuteria nadaje nowe sensy: skupia uwagę, zaznacza obecność, przypomina o podstawowych wartościach, inicjuje medytację lub zachęca do wskazywania palcem na znak, że mamy coś do powiedzenia lub uczy pokory, gdy nie mamy.
Tak rozumiana biżuteria niesie więc ze sobą nie tylko emocje związane z doświadczeniem piękna, ale również te związane z subiektywną przyjemnością, zadowoleniem płynącym z posiadanej rzeczy - ową UŻYTECZNOŚĆ, o której mówił Lao Tsy:


…korzyść wynika 

z wszystkiego, co istnieje,

lecz użyteczność - z tego,

czego nie ma. 

Biżuteria, którą można było zobaczyć w Pracowni Designu Eksperymentalnego, dzięki przemyślanym projektom - oscylującym i wokół korzyści, i użyteczności - wpisuje się we współczesny dyskurs pod hasłem “Czym jest projektowanie?”

Zauważanie i zrozumienie problemów współczesnego człowieka to tylko jeden z aspektów mocno obecnych podczas prezentacji semestralnych, drugi związany był z wyprzedzaniem współczesności i przewidywaniem kolejnych problemów na podstawie tego, co jest teraz.

Lunchbox przyszłości - zaprezentowano na wielu płaszczyznach - od rozwiązań umożliwiających hodowlę roślin w powietrzu, poprzez odrastające rośliny, po żelki, które przyjemnie pobudzają zmysły i w szybki sposób przy ilościowo małym nakładzie pożywienia zaspakajają głód.

Taki design przemawia obrazami. Jednak, gdy za dobrym projektem, idzie jeszcze dobrze sformułowany komunikat - mamy pewność, że nie będzie to projekt chybiony - np. niezrozumiały przed inwestora/klienta lub nietrafiony, bo opierający się na jednostkowej potrzebie.

Wszelkie nowe rozwiązania i produkty potrzebują tego, by ich znaczenie było dobrze ubrane w formę (projekt) i czytelnie prezentowane (słowo). I na tym polegała moja rola - by właśnie pomysł na tę komunikację zarysować.

Co to znaczy dobra komunikacja wzornictwa? Przekaz, który pozwala odbiorcy, również temu spoza branży projektowej, zrozumieć korzyści wynikające z istnienia danego rozwiązania. Komunikat, który będzie informował DLACZEGO tak zostało zaprojektowane, a dopiero w drugiej kolejności, jak zostało zaprojektowane - gwarantuje czytelne podzielenie się zaprojektowanym fragmentem rzeczywistości. Prezentacja powinna więc przedstawić znaczenie samego projektu - od problemu, który rozwiązuje dany projekt (lub zarysowania kontekstu projektu), poprzez na przykład odpowiedź na ten problem zmaterializowany w określonych cechach przedmiotu. Zamiast szczegółów technicznych (które zwykle analizowane są przez zespół wdrożeniowy, a nie podczas pierwszej prezentacji), warto wyodrębnić walory lub korzyści, które są cenne dla użytkownika czy społeczeństwa. Uzasadnić, co nasz projekt, nasze rozwiązanie jest w stanie wnieść do życia ludzi. 
Podsumowując, wnikliwe spojrzenie na design oraz stosowanie rozwiązań, które są wypadkową eksperymentu i krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość to efekt charakterystycznego dla Pracowni Designu Eksperymentalnego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podejścia do kształcenia przyszłych projektantów wzornictwa. Widać, że studenci zgłębiają historię i tradycję (co pokazały zaprojektowane przez nich mandale), a przy tym szukają dróg wyjścia z kryzysów globalnych (np. rynku spożywczego) czy form wsparcia dla wartości jak balans, równowaga, skupienia, które mogą być ratunkiem na problemy współczesnego człowieka. 


Fot. dr Marta Flisykowska, Beata Leszczyńska 
Popularne posty